تهیه آنلاین نقشه‌های سازه‌های بتنی

مراحل دریافت نقشه:

به منظور دریافت نقشه‌های اجرایی تیرها و ستون‌ها، ابتدا سازه مورد نظر را در نرم‌افزار ETABS 9.7.4 مدل، آنالیز و طراحی نمایید. پس از بارگذاری خروجی‌های حاصل از نرم‌افزار ETABS، فرآیند نقشه‌کشی در سه مرحله صورت می‌گیرد:

  1. تنظیمات اولیه
  2. کنترل بندهای اجرایی آیین‌نامه
  3. دریافت نقشه‌های اجرایی

به همین منظور لازم است ابتدا فایل خروجی e2k و Access را در نرم‌افزار ETABS ایجاد نمایید.

توجه: در حال حاضر ویرایش فعلی، با نرم‌افزار ETABS ویرایش 9.7.4 سازگاری دارد. همچنین برای تهیه نقشه‌های سازه‌های قاب خمشی بتنی بدون دیوار برشی و ستون‌های با مقطع عرضی مستطیلی کارایی دارد. توجه شود که در سازه از مقاطع میلگرد مرسوم استفاده شود.

نکته: یکی از قابلیت‌های سرویس تهیه نقشه اتوسازه، بررسی پروژه بر اساس ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌ای می‌باشد که پیش از شروع فرآیند نقشه‌کشی انجام می‌شود. در این مرحله، وزن تقریبی بتن و آرماتورهای مصرفی به کار رفته در سازه نیز نمایش داده می‌شود.

قابل ذکر است که پیش از انتخاب گزینه  هیچ هزینه‌ای از کاربر دریافت نمی‌شود. از آنجایی که معیار انتخاب آرماتورها به این صورت است که نسبت سطح مقطع محاسبه شده به سطح مقطع مورد نیاز، نزدیک‌ترین مقدار به یک باشد، تا زمانی که عملیات پردازش صورت نگرفته، می‌توانید با تغییر سایز آرماتورهای انتخابی یا سایر تنظیمات، بهینه‌ترین حالت را با توجه به وزن تقریبی آرماتورها و نیز خطاها و هشدارهای ارائه شده، پیدا کنید.

بنابرین می‌توانید با انتخاب گزینه  مجددا به فرم تنظیمات بازگشته و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید. پس از پایان پردازش و دریافت نقشه، تنها یکبار قادر به ویرایش تنظیمات می‌باشید. در ادامه فایل راهنما، در بخش "ویرایش پروژه"، تمامی موارد به طور کامل توضیح داده شده است.

تعیین فواصل مقاطع طراحی تیرها و ستون‌ها

واضح است که هر چه فواصل مقاطع طراحی تیرها و ستون‌ها کمتر باشد، دقت محاسبات بالاتر رفته و طول آرماتورها به صورت دقیق‌تر محاسبه می‌گردد. در نرم‌افزار ETABS، حداکثر فاصله مقاطع طراحی به صورت پیش فرض 500 میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. طبیعتاً این امر منجر به کاهش دقت در محاسبات مربوط به طول آرماتورها می‌گردد. در سرویس اتوسازه، برای انتخاب تعداد مقاطع هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. پیشنهاد ما مقاطعی به فاصله حداکثر  200 میلی‌متر از یکدیگر می‌باشد.

به همین منظور پیش از آنالیز سازه مورد نظر، تیرها و ستون‌ها را انتخاب کرده و از منوی Assign، گزینه Frame/Line را انتخاب نمایید. سپس در کادر باز شده بر روی گزینه Frame Output Stations… کلیک کنید. اکنون در قسمت Max Station Spacing، مقدار 200 میلی‌متر را وارد نمایید.

 

ذخیره فایل e2k:

  1. بعد از باز کردن فایل طراحی شده در ETABS، ابتدا واحد را بر روی N-mm قرار دهید. (توجه شود که کلیه ستون‌ها در حالت Check باشند)

2. از منوی File، گزینه Export را انتخاب کنید.

3. در پنجره باز شده، گزینه Save Model as ETABS .e2k Text File… را انتخاب و آن را ذخیره نمایید.

ذخیره فایل Access:

  1. واحد را بر روی N-mm قرار دهید.
  2. از منوی File، گزینه Export را انتخاب کنید.
  3. در کادر باز شده گزینه Save Input/ Output as Access Database File… را انتخاب نمایید.

 

4. در پنجره ظاهر شده گزینه‌های MODEL DEFINITION و DESIGN DATA را فعال کرده تا تمامی جدول‌های زیرمجموعه آن‌ها انتخاب گردد.

 

5. بارهای وارده از قسمت Select Load Cases… مشخص شوند.

 

 

6. پس از تأیید، فایل ایجاد شده را ذخیره نمایید.

ایجاد پروژه:

برای استفاده از سرویس تهیه نقشه، پس از عضویت در سایت، وارد پنل کابری خود شده و در کادر سمت راست، از قسمت برنامه‌های اصلی، گزینه تهیه نقشه‌های سازه‌های بتنی را انتخاب نمایید.

 

همچنین در صفحه اصلی سایت می‌توانید از منوی محصولات و زیر منوی برنامه‌های اصلی، وارد صفحه مربوط به تهیه نقشه‌های سازه‌های بتنی شوید.

 به این ترتیب یک پروژه جدید برای شما نمایان می‌شود و می‌بایست فرم تنظیمات مربوط به پروژه خود را به کمک راهنمای زیر تکمیل نمایید.

تنظیمات عمومی:

 

نام پروژه: در این قسمت نام پروژه مورد نظر خود را که متشکل از حروف و اعداد می‌باشد، وارد کنید.

انتخاب فایل: فایل‌های Access و e2k را که در مرحله اول ذخیره کرده‌اید، در قسمت مربوطه بارگذاری نمایید.

 

توجه: در صورت بالا بودن حجم فایل‌های ورودی، می‌توانید آن‌ها را به صورت فشرده (فرمت zip یا rar) بارگذاری نمایید.

آیین‌نامه طراحی: در ویرایش فعلی، نقشه‌ها با توجه به ضوابط آیین‌نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان کنترل می‌گردد. در آینده سایر آیین‌نامه‌ها نیز به نرم‌افزار اضافه می‌گردد.

شکل‌پذیری: با توجه به سازه مورد نظر، نوع شکل‌پذیری را انتخاب کنید.

 

 

مقاومت مشخصه بتن مصرفی: در حالت خودکار، مقاومت مشخصه بتن مصرفی بر اساس مقدار f’c وارد شده در ETABS، به طور خودکار در نظر گرفته می‌شود.

 

در حالت دستی، باید مقدار f’c را بر حسب مگاپاسکال وارد کنید.

ارتفاع فونداسیون: در این قسمت ارتفاع در نظر گرفته برای فونداسیون را بر حسب سانتی‌متر وارد نمایید.

 مهار و وصله آرماتورها: در حالت خودکار، طول مهاری و طول وصله میلگردها بر اساس آیین‌نامه طراحی و مشخصات مصالح تعریف شده در پروژه، به صورت خودکار محاسبه می‌گردد.

در حالت دستی، می‌توانید ضرایب را به صورت دلخواه وارد کنید.

 

طول گیرایی میلگردهای قلاب‌دار در کشش: طول گیرایی مطابق بند (9-21-2-7) مبحث نهم محاسبه می‌گردد. در حالت اول، ضریب k1 در رابطه (9-21-5) همواره برابر 7/0 در نظر گرفته می‌شود.

در حالت دوم، ضریب k1 دقیقا بر اساس بند ذکر شده در آیین‌نامه محاسبه می‌گردد. مطابق این بند در قلاب‌های با خم 90 درجه، ضریب k1 برابر یک منظور می‌شود. این ضریب در صورتی برابر 7/0 در نظر گرفته می‌شود که پوشش بتن روی قلاب در امتداد عمود بر صفحه قلاب و پوشش در صفحه قلاب به ترتیب مساوی یا بیشتر از 65 و 50 میلی‌متر باشد.

 

پس از اتمام تنظیمات عمومی، با کلیک بر روی گزینه "بعدی"، صفحه مربوط به تنظیمات تیر باز می‌شود.

تنظیمات تیر:

آرماتورهای طولی:

حداقل فاصله مرکز به مرکز آرماتورها: در حالت اول (مطابق آیین‌نامه)، حداقل فاصله با توجه به ضوابط آیین‌نامه انتخابی در نظر گرفته می‌شود.

 

در حالت دوم (دستی)، این مقدار را به صورت دلخواه و بر حسب میلی‌متر وارد نمایید.

 

پوشش بتن تا مرکز آرماتور (کاور): در حالت اول، مقدار کاور برای آرماتورهای سفره بالا و پایین، با توجه به مقدار تعریف شده در فایل ETABS در نظر گرفته می‌شود.

 

 در حالت دوم، می‌توانید مقدار کاور بالا و پایین را به صورت دلخواه و بر حسب میلی‌متر وارد کنید.

نحوه نمایش جزئیات تیرها در نقشه‌ها: در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش جزئیات تیرها را به صورت دلخواه مشخص کنید.

سرویس تهیه نقشه‌های سازه بتنی، این امکان را برای کاربر فراهم کرده است تا از بین 4 حالت مختلف، نمایش مطلوب مورد نظر خود را برای جزئیات تیر انتخاب نماید.

در ادامه، تصاویری از این 4 حالت مختلف برای یک نمونه تیر آورده شده است.

1) نمایش نمای جانبی تیر + نمایش جداگانه آرماتورهای تقویتی تیر

 2) نمایش نمای جانبی تیر + نمایش جداگانه آرماتورهای سراسری و تقویتی تیر

3) نمایش نمای جانبی تیر + دو نمای جداگانه از سفره فوقانی و تحتانی تیر

 

 

 

4) نمایش پلان کامل آرماتورها به صورت طبقه به طبقه (این نحوه نمایش فعلا به صورت آزمایشی بر روی سایت قرار گرفته است و در حال بروزرسانی می‌باشد.)

 مقطع زدن در تیرها: در حالت اول، در تیرهایی که شامل میلگردهای گروهی می‌باشند، مقاطع ترسیم می‌شود.

 

 در حالت دوم، هیچ مقطعی از تیر در نقشه ترسیم نمی‌شود.

 

حداکثر تعداد آرماتورهای سراسری بالا و پایین: در حالت خودکار، حداکثر تعداد آرماتورها با توجه به مقدار حداقل فاصله خالص بین آرماتورها که در ابتدای تنظیمات تیر تعیین نمودید، در نظر گرفته می‌شود.

 

 

در حالت دوم، حداکثر تعداد آرماتورها را می‌توانید به صورت دلخواه وارد نمایید. توجه شود که در این حالت، برنامه نهایتا بین تعداد آرماتورهای وارده در این قسمت و تعداد به دست آمده با توجه به حداقل فاصله خالص بین آرماتورها، مقدار حداقل را در نظر می‌گیرد.

سایز آرماتورهای سراسری بالا و پایین: در این قسمت به صورت پیش فرض، سه سایز برای آرماتورها مشخص شده است. شما می‌بایست سایز آرماتورهای مورد نظر خود را از کادر سمت چپ، انتخاب کرده و با کلیک بر روی گزینه آن را به کادر سمت راست منتقل نمایید.

 

 

 اگر نیاز به حذف آرماتورهای انتخابی بود، سایز مورد نظر را از کادر سمت راست انتخاب و با کلیک بر روی گزینه  آن را به کادر سمت چپ برگردانید.

 

سایز آرماتورهای تقویتی: در این قسمت سایز آرماتورهای تقویتی مورد نظر را وارد نمایید.

توجه: برنامه تعداد آرماتورهای سراسری و تقویتی را با توجه به سایز آرماتورهای انتخابی، به صورت هوشمند و بهینه در نظر می‌گیرد.

آرماتورهای عرضی:

اولویت طراحی آرماتورهای عرضی برشی: در این قسمت مشخص می‌شود که اولویت طراحی خاموت‌ها به چه صورت باشد. در حالت اول، چنانچه اولین سایز انتخابی برای خاموت‌ها جوابگو نبود، برنامه ابتدا سایز آرماتورها را بالا می‌برد و اگر مجددا جواب نگرفت، به تعداد سنجاقی‌ها اضافه می‌کند.

در حالت دوم، ابتدا به تعداد سنجاقی‌ها افزوده می‌شود و سپس سایز آرماتورها بالا می‌رود.

حداقل فاصله خاموت‌ها از هم: این مقدار را می‌بایست به صورت دستی و بر حسب میلی‌متر وارد نمایید. اگر مقدار وارد شده کمتر از حداقل آیین‌نامه‌ای باشد، برنامه مقدار حداقل را در نظر می‌گیرد.

ضریب تغییر فاصله خاموت‌ها از هم: فاصله خاموت‌ها از هم، ضریبی از عدد وارد شده در نظر گرفته می‌شود. مقدار پیش فرض این فاصله 25 میلی‌متر می‌باشد. یعنی برای فاصله خاموت‌ها از هم، یکی از مقادیر 25، 50، 75 و ... توسط برنامه در نظر گرفته می‌شود.

سایز آرماتورهای عرضی مورد استفاده: در این قسمت به صورت پیش فرض، سه سایز برای آرماتورهای عرضی مشخص شده است. شما می‌بایست آرماتورهای مورد نظر خود را از کادر سمت چپ، انتخاب و با کلیک بر روی گزینه  آن را به کادر سمت راست منتقل نمایید. اگر نیاز به حذف آرماتورهای انتخابی بود، سایز مورد نظر را از کادر سمت راست انتخاب و با کلیک بر روی گزینه   آن را به کادر سمت چپ برگردانید.

 

پس از اتمام تنظیمات تیر، با کلیک بر روی گزینه "بعدی"، صفحه مربوط به تنظیمات ستون باز می‌شود.

تنظیمات ستون:

 

 آرماتورهای طولی:

نحوه طراحی آرماتورهای طولی ستون‌ها در ETABS: همان‌طور که در بخش ابتدایی گفته شد، در ویرایش فعلی، ستون‌ها در حالت Check می‌باشند. در آینده، حالت Design نیز به برنامه اضافه می‌گردد.

پوشش بتن تا مرکز آرماتور (کاور): در حالت اول، مقدار کاور برای آرماتورها، با توجه به مقدار تعریف شده در فایل ETABS در نظر گرفته می‌شود. 

در حالت دوم، می‌توانید مقدار کاور را به صورت دلخواه و بر حسب میلی‌متر وارد کنید.

آرماتورهای عرضی:

اولویت طراحی آرماتورهای عرضی: در این قسمت مشخص می‌شود که اولویت طراحی خاموت‌ها به چه صورت باشد.

در حالت اول، چنانچه اولین سایز انتخابی برای خاموت‌ها جوابگو نبود، برنامه ابتدا سایز آرماتورها را بالا می‌برد و اگر مجددا جواب نگرفت، به تعداد سنجاقی‌ها اضافه می‌کند.

 در حالت دوم، ابتدا به تعداد سنجاقی‌ها افزوده می‌شود و سپس سایز آرماتورها بالا می‌رود.

 

حداقل فاصله خاموت‌ها از هم: این مقدار را به صورت دستی و بر حسب میلی‌متر وارد نمایید. اگر مقدار وارد شده کمتر از حداقل آیین‌نامه‌ای باشد، برنامه مقدار حداقل را در نظر می‌گیرد.

ضریب تغییر فاصله خاموت‌ها از هم: فاصله خاموت‌ها از هم، ضریبی از عدد وارد شده در نظر گرفته می‌شود. مقدار پیش فرض این فاصله 25 میلی‌متر می‌باشد. یعنی برای فاصله خاموت‌ها از هم، یکی از مقادیر 25، 50، 75 و ... توسط برنامه در نظر گرفته می‌شود.

سایز آرماتورهای عرضی مورد استفاده: در این قسمت به صورت پیش فرض، سه سایز برای آرماتورهای عرضی مشخص شده است. شما می‌بایست آرماتورهای مورد نظر خود را از کادر سمت چپ، انتخاب و با کلیک بر روی گزینه  آن را به کادر سمت راست منتقل نمایید. اگر نیاز به حذف آرماتورهای انتخابی بود، سایز مورد نظر را از کادر سمت راست انتخاب و با کلیک بر روی گزینه   آن را به کادر سمت چپ برگردانید. 

 

نحوه طراحی آرماتورهای عرضی: در ویرایش فعلی، آرماتورهای عرضی ستون‌ها به صورت تنگ بسته طراحی می‌شوند.

پس از اتمام تنظیمات ستون، با کلیک بر روی گزینه "بررسی خطاها"، فرآیند کنترل بندهای اجرایی آیین‌نامه آغاز می‌شود.

 

پس از اتمام فرآیند بررسی خطاها و کنترل ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌ای، ممکن است یکی از سه پیغام زیر را مشاهده نمایید:

حالت اول: در پروژه هیچ‌گونه هشدار یا خطایی وجود ندارد.

در این حالت پس از کلیک بر روی گزینه "بررسی خطاها"، پیغام زیر نمایان می‌شود:

در این مرحله، علاوه بر بررسی پروژه بر اساس ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌ای، وزن تقریبی بتن و آرماتورهای مصرفی به کار رفته در سازه نیز نمایش داده می‌شود.

قابل ذکر است که بررسی خطاها و ارائه وزن تقریبی بتن و آرماتورها، بدون پرداخت هزینه برای هر کاربر قابل دسترس می‌باشد.

چنانچه پس از مطالعه فایل مربوط به  (مشخصه‌های وارد شده در فرم تنظیمات)، نیاز به تغییر پارامترهای ورودی بود، می‌توانید پیش از شروع پردازش، گزینه "بازگشت به پروژه" را انتخاب کرده و مجددا به فرم تنظیمات بازگشته و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.

بعد از تایید، گزینه "پردازش" فعال می‌گردد و با کلیک بر روی آن، فرآیند نقشه‌کشی آغاز می‌شود.

 

 بعد از انتخاب گزینه پردازش، نیازی به انتظار برای دریافت نقشه در این صفحه نمی‌باشد. این صفحه را بسته و پس از اتمام پردازش، نقشه‌ها و فایل‌های مربوطه را در پنل کاربری و از قسمت "پروژه‌های من" دریافت نمایید. چنانچه اتصال اینترنت نیز برقرار نباشد، پس از اتمام فرآیند نقشه‌کشی تمامی فایل‌ها در قسمت پروژه‌های من ذخیره می‌گردد.

 

حالت دوم: پروژه دارای هشدار می‌باشد.

در این حالت پس از کلیک بر روی گزینه "بررسی خطاها"، پیغام زیر نمایان می‌شود:

در این قسمت، ابتدا فایل مربوط به   را دانلود کرده و سپس مطالعه نمایید. با کلیک بر روی هر هشدار، صفحه‌ای نمایان می‌شود که در آن علت ایجاد هشدار و راه‌حل برطرف کردن آن توضیح داده شده است. شما می‌توانید هشدارهای ذکر شده را در پروژه خود برطرف نموده و با انتخاب گزینه "بازگشت به پروژه"، در صورت نیاز فایل‌های اصلاح شده پروژه را مجدد بارگذاری کنید یا اطلاعات مربوط به تنظیمات را تغییر دهید.

در صورت تایید هشدارها و کلیک بر روی گزینه پردازش، فرآیند نقشه‌کشی آغاز می‌گردد. 

لازم به ذکر است که مسئولیت هر گونه اشتباه صورت گرفته در این شرایط، بر عهده خود کاربر می‌باشد.

حالت سوم: پروژه دارای هشدار و خطا می‌باشد.

در این حالت پس از کلیک بر روی گزینه "بررسی خطاها"، پیغام زیر نمایان می‌شود:

در این قسمت، ابتدا فایل مربوط به را دانلود کرده و سپس مطالعه نمایید. در این فایل، خطاها با کد E و هشدارها با کد W مشخص شده‌اند.

در صورت وجود خطا در پروژه شما، برنامه قادر به تهیه نقشه نمی‌باشد. با کلیک بر روی هر خطا، صفحه‌ای نمایان می‌شود که در آن علت ایجاد خطا و راه‌حل برطرف کردن آن توضیح داده شده است. بنابراین با توجه به توضیحات نمایش داده شده، ابتدا خطاهای مربوطه را رفع نموده و بعد از آپلود فایل اصلاح شده و انجام مجدد تنظیمات، بر روی گزینه "بررسی خطاها" کلیک کنید.

در صورت عدم مشاهده خطا در فایل شما، گزینه پردازش فعال می‌گردد. پس از فشردن این گزینه، فرآیند نقشه‌کشی آغاز می‌شود.

توجه: در صورت مواجه شدن با خطای ناشناخته، با اتوسازه تماس حاصل فرمایید تا سریعا به مشکل ایجاد شده رسیدگی شود.

 

ویرایش پروژه:

همان‌طور که در بخش‌های قبلی گفته شد، تمامی فایل‌های مربوط به پروژه از جمله اطلاعات پروژه (مشخصه‌های وارد شده در فرم تنظیمات)، نقشه‌ها (در فرمت dwg) و هشدارها، در پنل کاربری و صفحه "پروژه‌های من" ذخیره شده و در دسترس می‌باشند.

 

در قسمت پروژه‌های من، تنها پروژه‌هایی ذخیره می‌شوند که عملیات بررسی خطاها برای آن‌ها انجام شده باشد. چنانچه پیش از انتخاب گزینه "بررسی خطاها" و در حین تکمیل فرم تنظیمات، به هر دلیلی عملیات متوقف شود، می‌بایست از ابتدا یک پروژه جدید تعریف نمایید.

در صورتی که پس از بررسی خطاها، پردازش انجام نگیرد، فایل مربوط به اطلاعات پروژه و هشدارها (در صورت وجود)، در قمست پروژه‌های تهیه نقشه ذخیره شده و قابل دانلود هستند.

برای دریافت نقشه، در صورت عدم نیاز به ویرایش اطلاعات ورودی، با انتخاب گزینه (پردازش پروژه)، صفحه مربوط به دریافت نقشه باز شده و پردازش صورت می‌گیرد.

همچنین می‌توانید گزینه  (ویرایش پروژه) را انتخاب و تغییرات مورد نظر را در فرم تنظیمات اعمال نموده و سپس گزینه پردازش را انتخاب نمایید.

پس از اتمام پردازش، را از قسمت "پروژه‌های تهیه نقشه" دانلود نمایید.

بعد از دریافت نقشه، چنانچه بخواهید تنظیمات مربوط به پروژه را تغییر دهید، با انتخاب گزینه   (اصلاحیه پروژه) مجددا به فرم تنظیمات بازگشته و پس از اعمال تغییرات مورد نظر، گزینه پردازش را انتخاب و نقشه‌ها را دریافت نمایید. 

توجه: اصلاحیه پروژه را تنها یکبار می‌توانید انجام دهید. چنانچه نیاز به تغییرات مجدد باشد، می‌بایست یک پروژه جدید تعریف نمایید.

در صورت نیاز به حذف پروژه‌های انجام شده از صفحه پروژه‌های من، با انتخاب گزینه  پروژه مورد نظر حذف و به صفحه پروژه‌های حذف شده منتقل می‌گردد.