قیمت‌ها


عضویت در اتوسازه رایگان است. قابلیت انجام کنترل‌های مضاعف سازه نیز به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است. همچنین بررسی خطاها و هشدارها در سازه‌های بتنی بر اساس ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌ای بدون پرداخت هزینه امکان‌پذیر می‌باشد.

برای استفاده از سرویس تهیه نقشه اتوسازه، تنها به میزان متراژ سازه بتنی پرداخت انجام می‌دهید. انجام یک اصلاحیه برای پروژه نیز با همین پرداخت امکان‌پذیر است. برای اینکه نحوه کار با سرویس تهیه نقشه را تجربه کنید، هر کاربر ۲۰۰۰۰ تومان اعتبار اولیه به عنوان هدیه دریافت می‌نماید.


ابزارها قیمت
کنترل‌های مضاعف سازه
(محاسبه دریفت، کنترل نامنظنی پیچشی، ضریب برش پایه و ...)
تهیه نقشه‌های قاب‌های بتنی
تهیه نقشه‌های پی و فونداسیون
تهیه لیستوفر و الگوی برش مصالح
متراژ قیمت به ازای هر متر مربع
۵۰۰ متر مربع اول
از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع
از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مربع
بیش از ۱۵۰۰ متر مربع
طرح‌ اختصاصی
طرح خاصی مد نظر دارید؟ با ما تماس بگیرید.