نرم افزار آنلاین تهیه نقشه‌های سازه‌های بتنی اتوسازه به آدرس https://autosaze.kargosha.com انتقال یافته است.

کاربران پیشین اتوسازه می توانند با نام کاربری و رمز عبور اتوسازه در آدرس جدید وارد شوند.