سقف‌های تیرچه و بلوك به دو دسته‌ی كلی سقف‌های با تیرچه‌های بتنی و سقف‌های با تیرچه‌های فولادی با جان باز تقسیم‌بندی می‌شوند. حال آنكه هر یك از این نوع سقف‌ها به لحاظ جزئیات اجرایی و نیز نوع بلوك مصرفی تنوع دارند. بلوك سقفی قطعه‌ای است پیش‌ساخته و توخالی كه در بین دو تیرچه قرار گرفته و با توجه به ضخامت سقف و فاصله بین تیرچه‌ها، ابعاد آن متغیر می-باشد. بلوک‌ها که نقش باربری ندارند و فقط خاصیت پرکنندگی دارند انواع مختلفی دارد ازجمله :
•    بلوک‌های بتنی
•    بلوک‌های سفالی
•    بلوک‌های پلاستوفوم
تیرچه ها نیز چند نوع مختلف دارند :
•    تیرچه‌های پیش‌کشیده
•    تیرچه‌های پس‌کشیده
•    تیرچه‌های پیش‌تنیده