عضویت در اتوسازه رایگان است. قابلیت انجام کنترل‌های مضاعف سازه نیز به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است. همچنین بررسی خطاها و هشدارها در سازه‌های بتنی بر اساس ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌ای بدون پرداخت هزینه امکان‌پذیر می‌باشد.

برای استفاده از سرویس تهیه نقشه سازه‌های بتنی اتوسازه، بابت هر نقشه تنها مبلغ ۴۹,۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنید. انجام یک اصلاحیه برای پروژه نیز با همین پرداخت امکان‌پذیر است. با ثبت نام و تایید حساب کاربری خود جهت تست و مشاهده نتایج می‌توانید با ثبت درخواست اشتراک آغازین، یک نقشه رایگان بگیرید.

برای تهیه نقشه فونداسیون سازه اتوسازه، بابت هر نقشه تنها مبلغ ۲۹,۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنید. با درخواست و فعال‌سازی طرح آغازین می‌توانید یک نقشه به صورت کاملا رایگان دریافت نمایید. انجام یک اصلاحیه برای پروژه نیز با همین پرداخت امکان‌پذیر است.آغازین
پیشنهادی
استاندارد
حرفه‌ای
کنترل مضاعف سازه
بررسی خطا و هشدار
شیت‌بندی نقشه‌ها
برنامه لیست مصالح و الگوی برش
یکبار اصلاحیه رایگان
مدل سه بعدی
پروژه سازه بتنی
به ازای هر ماه اشتراک
۱ پروژه در ماه ۳ پروژه در ماه ۱۰ پروژه در ماه
پروژه فونداسیون
به ازای هر ماه اشتراک
۱ پروژه در ماه ۳ پروژه در ماه ۱۰ پروژه در ماه
اشتراک یک ماهه
رایگان
یکبار جهت تست
درخواست
۹۹,۰۰۰
تومان
سفارش
-
اشتراک سه ماهه -
۲۹۰,۰۰۰
تومان
سفارش
۳۹۹,۰۰۰
تومان
سفارش
اشتراک شش ماهه - -
۷۴۹,۰۰۰
تومان
سفارش